Luftsportbokser og
kontrollsoner

Her er oversikt over luftsportbokser og
kontrollsoner som vi piloter må forholde oss til.

Vigra CTR er kontrollområdet som er kontrollert av flytårnet på Vigra. All flyging i dette området krever tillatelse fra MØRE APPROACH (Tlf.: 67033040).

Hovden TIZ er luftrom kontrollert av Ørsta/Volda lufthamn. All flyging i dette området krever tillatelse fra Hovden Kontrolltårn (Tlf.: 70041689).
Om man ikke får tak i Hovden Tårn kan man ringe og klarere flyging via Møre Approach (Tlf.: 67033040)

Møre TMA og Møre TMA2 er luftrom kontrollert av Møre Approach. All flyging i disse områdenene bør meldes ifra til MØRE APPROACH (Tlf.: 67033040).
Om turen overstiger høydebegrensingene må tillatelse innhentes.

Lufsportboksene som vi benytter i Stratusland heter Hareid nord, Hareid midt og Hareid sør. Boksene vises på kartet under eller på luftrom.info. Boksene åpnes ved å ringe MØRE APPROACH (Tlf.: 67033040).
All åpning og lukking skal legges ut på status flymelding på messenger. Om du ikke har tilgang ta kontakt med en Stratusmedlem.